TUKAJ IN ZDAJ!

TUKAJ IN ZDAJ! Razmišljaj globalno, deluj lokalno.

Obstaja velika potreba v našem lokalnem/regijskem okolju, da nagovorimo tematiko podnebnih sprememb in migracij povezanih z njimi, trajnosti in globalne nepravičnosti, saj kljub aktualnosti problema, ki ga (bomo) na svoji koži občutili vsi, o njem ne govorimo in do sedaj ni bil naslovljen.

Izziv podnebnih sprememb je za večino ljudi nepredstavljiv in oddaljen, zato želimo pokazati, kako te spremembe že danes občutimo na svoji koži in kaj lahko vsak izmed nas naredi, da doprinese k izboljšanju. Namen projekta je dvigniti raven zavedanja o teh temah v našem okolju in vlogi vsakega posameznika pri tem za doseganje boljše in bolj trajnostne prihodnosti mladih in naših lokalnih skupnosti. Predstavili bomo tudi primere dobrih praks, ki v svetu že delujejo.

Cilja projekta je povezati lokalno raven z globalnimi izzivi in ozavestiti mlade ter širšo javnost za izboljšanje življenja v naših skupnostih.

Rezultati in učinek:

  •   izvedba usposabljanja o vodenju mladinskih delavnic za mlade podnebne ambasadorje, ki bodo nato izvajali delavnice za primarno ciljno skupino 16 – 21 let na temo podnebnih sprememb in migracij povezanih z njimi, trajnostni in globalne nepravičnosti.
  •   priprava vsebine delavnic za ciljno skupino 16 – 21 let in izvedba vsaj 6 delavnic .
  •   priprava vsebine za spletno kampanjo na temo podnebnih sprememb, migracij povezanih z njimi, trajnostni in globalne nepravičnosti, ki jih bomo delili preko našega FB in spletne strani v septembru 2022.
  •   priprava potujoče razstave na temo podnebnih sprememb, migracij, trajnostnega razmišljanja in delovanja, glokalizacije – razmišljaj globalno, deluj lokalno. Načrtujemo najmanj 4 postavitve razstave v Zasavju (Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, Litija). 
  •   priprava in izvedba osrednjega javnega dogodka v Trbovljah na temo podbenih sprememb. 

Projekt bo potekal med junijem in novembrom 2022. 

»Projekt je del projekta Climate of Change, ki ga sooblikuje in izvaja 16 civilnodružbenih organizacij, v Sloveniji Platforma SLOGA. Projekt financira Evropska komisija, v Sloveniji projektne aktivnosti sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve.« 

Banner - barvni

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.