Mednarodni trening Kinetic youth - move to grow

Projekt Kinetic youth – move to grow je usposabljanje za mladinske delavce, ki ga posvečamo razvoju in krepitvi kinestetične inteligence.  Današnji človek je sposoben marsi česa, sestaviti najgloblje abstraktne ideje in oblikovati najbolj nenavadne izume, vendar je to samo zato, ker imamo pred vsem drugim telo – Augusto Boal ustanovitelj gledališča zatiranih nas spomni, da predno imamo ime, naselimo telo! Telo je naše glavno orodje, naš mehanizem, naš učenec in učitelj. Naše telo potrebuje gibanje, da ohranjamo zdravje in vitalnost. Ampak ali je gib lahko tudi nekaj več? Ali je gib lahko bolj  ozaveščen, kot na primer gibanje ki nastane skozi ples. Ali se lahko učimo skozi gib?  S projektom bomo združili moč plesa in mladinskega dela, ter se izpopolniti v metodologiji za delo z mladimi skozi ples in gib, ki bo pripomogla k razvoju kinestetične inteligence ter posledično k podpiranju kritičnega razmišljanja pri mladih.

Preberi več…

Mednarodni trening Kinetic youth - move to grow

Mednarodni trening - BE smART!

Projekt BE smART! je usposabljanje za mladinske delavce, ki jo posvečamo razvoju in krepitvi vizualno – prostorsko oz. domišljijsko-ustvarjalno inteligenco s pomočjo 5 tehnik in metod iz umetnosti (risanja, slikanja, kolažiranja, arhitekture in kiparstva) pri mladih, s katerimi delamo oz. stopamo v stik. Človeški razum je sestavljen iz različnih inteligenc. Po H. Gardnerju so to jezikovna, matematično-logična, vizualno prostorska, glasbena, medosebna, notranje osebna, kot smisel za naravo ter eksistencialni center (https://isio.acs.si/doc/N-485-1.pdf). K. Geržan pa jih opredeli kot razumsko, socialno, čustveno, duhovno, intunuitivno, domišljijsko-ustvarjalno, telesno-gibalno, estetsko ter intuicijo ironije (95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja, 2019). S projektom želimo dvigniti zavedanje o več-inteligenčnosti ter v ospredje postaviti mlado osebo, mu prilagoditi metode in načine dela, krepiti njihove šibkejše inteligence ter podpirati razvojih njihovih močnih inteligenc.

Preberi več…

KA227 - Partnerships for Creativity Youth+Art=Resilience

Projekt  Youth+Art=Resilience je projekt v okviru programa ERASMUS+, strateška partnerstva na področju ustvarjalnosti. Razpis je bil objavljen kot odgovor na krizo, povezano s pandemijo  COVID-19. Skozi projekt Zavod Aspira gradi most med trenutno najbolj ranljivo ciljno skupino – mladimi (posredno med mladinskim sektorjem) in sektorjem, ki daje največ navdiha za odpornost (umetnost in kultura) in ki ga je pandemija tudi dodobra načela. V tem trenutku se mladi soočajo z velikim tveganjem socialne izključenosti in so le korak stran od tega, da bi jih trenutne razmere potisnile v eno od kategorij mladih z manj priložnostmi. Nekatere kategorije so očitne, kot so ekonomske ovire, socialne in zdravstvene težave, vendar kaj se dogaja z ostalimi mladimi, ki so marginalizirani, kot so invalidi in mladi migranti? Ali se soočajo s še težjimi situacijami kot kdajkoli prej? Čeprav ne moremo naenkrat rešiti gospodarskih in zdravstvenih ovir, lahko zagotovimo hitrejše okrevanje, moč in upanje za mlade tako, da jim dajo priložnost za odpornost, damo jim glas in prepoznavnost v družbi.

Preberi več…

Mednarodni trening Kinetic youth - move to grow

Overcoming Fear of Failure

Cilj projekta je rešiti najpomembnejša vprašanja, ki mladim preprečujejo, da bi se polno udejstvovali v različnih sferah njihovega življenja – strah pred neuspehom, ki ima korenine v kulturi sramu. Projekt bo mladinske delavce, voditelje in mlade odrasle opremil z metodami, orodji in smernicami, da bodo lahko načrtovali svojo prihodnost in jo uporabljali v resničnosti brez strahu pred neuspehom. Prisotnost družbenih medijev je ustvarila novo vrsto »sramotne kulture«, saj gre za svet nenehnega prikazovanja in opazovanja, kjer je uspeh enak vključenosti in sprejemanju. Naša predhodna analiza virov je našla zanimiva dejstva v študiji »Učinek mišljenja To lahko naredim! – izobraževanje v šestih šolah o učenčevem dojemanju dobrega počutja, poučevanja, učenja in odnosov«, kjer so raziskovalci razvili in izvajali program pozitivne psihologije z metodami »izobraževanja trenerjev«. Rezultati so pokazali splošen pozitiven učinek na stališča in samozaznavanje učencev glede različnih vidikov njihovega počutja, spodbujanje motivacije in samozavesti.

Preberi več….

2020-1-ES01-KA227-ADU-095559, CreADtivity

Zavod Aspira je partner v projektu strateškega partnerstva na področju izobraževanja odraslih, v okviru programa ERASMUS+. Projekt  CreADtivity “Dinamika ustvarjalnosti pri ranljivih ciljnih skupinah odraslih skozi umetnost” temelji na razvoju ustvarjalnosti z dejavnostmi, povezanimi z umetnostjo. Umetnost pri odraslih v stanju ranljivosti, je dokazano uspešno orodje za razvoj ustvarjalnosti, s pomočjo katere razvijamo in krepimo tudi kompetence za boljšo zaposljivost.

Preberi več…

CreaDivity