2020-3-NL02-KA205-003289, Overcoming Fear of Failure

Cilj projekta je rešiti najpomembnejša vprašanja, ki mladim preprečujejo, da bi se polno udejstvovali v različnih sferah njihovega življenja – strah pred neuspehom, ki ima korenine v kulturi sramu. Projekt bo mladinske delavce, voditelje in mlade odrasle opremil z metodami, orodji in smernicami, da bodo lahko načrtovali svojo prihodnost in jo uporabljali v resničnosti brez strahu pred neuspehom.

Prisotnost družbenih medijev je ustvarila novo vrsto »sramotne kulture«, saj gre za svet nenehnega prikazovanja in opazovanja, kjer je uspeh enak vključenosti in sprejemanju.

Naša predhodna analiza virov je našla zanimiva dejstva v študiji »Učinek mišljenja To lahko naredim! – izobraževanje v šestih šolah o učenčevem dojemanju dobrega počutja, poučevanja, učenja in odnosov«, kjer so raziskovalci razvili in izvajali program pozitivne psihologije z metodami »izobraževanja trenerjev«. Rezultati so pokazali splošen pozitiven učinek na stališča in samozaznavanje učencev glede različnih vidikov njihovega počutja, spodbujanje motivacije in samozavesti.

Na podlagi tega smo sprejeli odločitev, da bomo v našem projektu uporabili podobne metodologije, in sicer z razvojem in izvajanjem programa Izobraževanje trenerjev za mladinske delavce, ki jim bo omogočil podporo mladim pri premagovanju strahu pred neuspehom z uporabo pozitivne psihologije.

S projektom želimo preprečiti / omiliti občutek strahu glede možnosti za neuspeh. Spodbujali bomo učenje in izvajanje pozitivne psihologije, da bomo spremenili pogled na napake v življenju mladega človeka in pomagali obvladovati učinke neuspeha.

Pozitivna psihologija je znanstvena raziskava o tem, kaj ljudem uspeva, in se osredotoča na vedenja, ki lahko vodijo do bolj optimiziranega uma in bolj praktičnih ukrepov, podobno kot kognitivno-vedenjska terapija (CBT). V primerjavi s CBT se pozitivna psihologija bolj  osredotoča na moč, namesto na slabost (Martin Sellingman, oče sodobne pozitivne psihologije – https://bit.ly/PositivePsychologyDef). Pozitivnost izboljšuje življenje, izobraževanje,  delovno uspešnost, družinske odnose in družbo kot celoto.

Zato se naš projekt osredotoča na reševanje problema preprečevanja strahu pred neuspehom z univerzalnim pristopom, ki je lahko koristen za mlade odrasle in mladinske delavce, ki bodo naša ciljna skupina.

Potrebe ciljnih skupin so bile določene z anketo, ki je bila posebej razvita za zbiranje informacij za potrebe projekta in je bila izvedena v vsaki sodelujoči državi. Konsolidirani rezultati iz tega so potrebe, ki jih partnerstvo določa kot potrebe, ki jih projekt mora izpolniti, ter spretnosti in znanja, ki jih bo ciljna skupina pridobila / razvila:

Mladinski delavci:

  • Povečanje njihovega razumevanja strahu pred neuspehom in njegovega vpliva na mlade.
  • Uspešno reševanje težkih situacij v povezavi s strahom pred neuspehom.
  • Učenje, kako sodelovati z mladimi glede na temo projekta.
  • Nove metodologije dela z mladimi (problemsko učenje).

Mladi odrasli (18+):

  • Spoznavanje posledic strahu pred neuspehom z delom na krepitvi pozitivnega razmišljanja.
  • Pridobivanje nove perspektive in vpogleda v možne izide, ki se lahko pojavijo, ko se mladi soočajo s strahom pred neuspehom.
  • Vedeti, kako se spoprijeti s strahom pred neuspehom po posebno zasnovanih izobraževalnih delavnicah, s čimer prispevamo k preprečevanju strahu pred neuspehom in njegovega širjenja na druge.

Projekt bo ustvaril nov kompetenčni okvir in izobraževalne programe za mladinske delavce, ki bodo odgovorili na njihove potrebe v povezavi za nudenje podpore in krepitvi motivacije mladih.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.