MEDNARODNI TRENING ZA MLADINSKE DELAVCE “INSIDE OUT”

MEDNARODNI TRENING ZA MLADINSKE DELAVCE “INSIDE OUT”

V Aspiri zelo strateško pristopamo do razvoja aktivnosti, s katerimi stremimo k naši viziji, poslanstvu ter vrednotam. Verjamemo namreč, da moč strasti spreminja svet kjerkoli in kadarkoli. To pomeni, da do posameznikov pristopamo holistično oz. celostno in vsakemu nudimo podporno okolje, kjer bo lahko razvil svoje strasti, svoje talente. In tega se držimo tudi pri razvoju aktivnosti – mobilnosti za mladinske delavce. Projekt sledi naši strategiji, da koncept več inteligenčnega modela prepletemo v vse aktivnosti in naše vsakdanje delo z mladimi.

Mlade želimo podpreti celotno kot posameznike, med katerimi ima vsak svoje talente, prednosti, kjer lahko vsak razvije in krepi različne inteligence, ne zgolj inteligenčni količnik (IQ), ki je najbolj izpostavljen. Pri tem se opiramo na raziskave že prej omenjenega H. Gardner, ki je razvil koncept več inteligenčnosti, iz katere je sestavljen človeški um. Gardner prepoznava jezikovno, matematično-logično, vizualno-prostorsko, glasbeno, medosebno, notranje osebno, kot smisel za naravo ter eksistencialni center. 

V tokratnen usposabljanju pa združujemo dve interligenci in sicer notranje osebno ter medosebno. Ker želimo sami kot mladinski delavci pri svojem delu postati še boljši ter hkrati podpreti mlade, da bodo v teh hektičnih, hitro spreminjajočih se časih postali najboljša različica sebe, da si bodo znali prisluhniti in si zaupati, da bodo znali slišati druge in z njimi konstruktivno sodelovati. Zato bomo v okviru usposabljanja s pomočjo odlične trenerke Tatjane Verbnik Dobnikar predstavili mladinskim delavcem, mladinskim voditeljem ter drugim, ki delajo z mladimi, metode in tehnike za krepitev omenjenih dveh inteligenc. Iz tega namreč želimo kasneje razviti celoten koncpet podpore in krepitve več inteligenčnosti med mladimi in s temi metodami seznanjati tudi druge sektorje, predvsem sektor formalnega izobraževanja, s katerim že sodelujemo.

NAMEN:

Opolnomočiti mladinske delavce, da postanejo ključni akterji v svojih lokalnih skupnostih, za krepitev medsebojne in znotrajosebne inteligence pri mladih.

CILJA:

  1. Na usposabljanju opolnomočiti 22 mladinskih delavcev z metodologijami za krepitev medosebne in znotraj osebne inteligence za boljše delo z mladimi.
  2. Zagotoviti znanje in veščine mladinskim delavcem, da bodo lahko metode prilagodili virtualnim in osebnim dejavnosti ter različnim ciljnim skupinam (učitelji, starši, vrstniki), ki so pomembne za življenje mladih.

AKTIVNOSTI:

  1. Usposabljanje za mladinske delavce na temo medosebne in znotrajosebne inteligence (5 dni ter 2 dni potovanja).
  2. Aktivnost po usposabljanju – vsak partner bo v svoji lokalni skupnosti izvedel eno dejavnost za ciljno skupino, da bi okrepil medsebojno in znotrajosebno kompetenco.

Trening bo izpeljan v Trbovljah, konec avgusta 2022 in je financiran s stranu EU programa Erasmus+. 

 

Guidelines-Inside-out-150323

 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.