High quality (net)work

Mednarodna mobilnost mladinskih delavcev - mreženje High quality (net)work

Leto 2021 nam ni prineslo zgolj začetka nove finančne perspektive ter novih EU programov, temveč tudi novo realnost, v kateri smo se znašle vse organizacije na mladinskem in izobraževalnem polju in ki se ji bo potrebno zaradi covid-19 prilagoditi. Številne raziskave so pokazale, kake posledice pušča oz. je pustila pandemija na mlade po svetu, tudi v Evropi. Mladi se od leta 2020 še bolj intenzivno srečujejo s: 87% svetovne populacije mladih je ostalo z zaprtimi šolami, poslabšalo se jim je mentalno zdravje (MSS-dusevno-zdravje-mladih-MSS-003-21.pdf), povečala se je brezposelnost med mladimi, veča se število mladih med migranti in begunci (https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf). S številnimi izmed teh izzivov se bodo v prihodnjih mesecih in letih srečevale tudi naše organizacije. Covid kriza, hočemo ali nočemo, je prinesla številne spremembe in omejitve, ki vsakodnevno vplivajo tudi na naše delovanje in aktivnosti. Zato se nam zdi še posebej pomembno, da se organizacije v tem času (v začetku nove finančne perspektive EU) srečamo, zgradimo dolgoročna trdna partnerstva ter s skupnimi močmi začnemo intenzivno odgovarjati na izzive mladih, ki jih imajo. V tem času smo se tudi same organizacije soočile z: 

 • omejitvami potovanj, 
 • prenosom aktivnosti na splet, 
 • pomanjkanjem neposrednega stika z mladimi (zaradi pomanjkanja aktivnosti vživo), 
 • novimi smernicami EU programov, predvsem E+ (digitalizacija, trajnostne usmeritve delovanja organizacij,
 • spodbujanje “mešanih” partnerstev iz različnih sektorjev v posameznem projektu). 

Partnerji mreženja se strinjamo, da so to izzivi, ki smo jih zasledili v naših okoljih, tako na nacionalni, regionalni kot lokalni ravni in na katere sami ne moremo v celoti odgovoriti oz. jih nasloviti, zato so mednarodni projekti s partnerji, ki imajo znanja iz različnih področij, ključna. Vsi opažamo, da bomo za uspešne projekte morali v tej perspektivi zgraditi trdna dolgoročna partnerstva, ki bodo delovala tudi po letu 2027. Namen projekta je opolnomočenje sodelujočih organizacij za boljše soočanje s posledicami pandemija na področju mladih v naših okoljih. 

To so cilji, ki jih želimo z mreženjem doseči: 

 • Izpostaviti dolgoročna trdna partnerstva in trdno zaupanje med sodelujočimi 7 partnerji iz različnih sektorjev za pripravo večjih kakovostnih projektov v okviru programa E+ za čas nove finančne perspektive 2021 – 2027, s katerimi bomo odgovarjali na zgoraj navedene izzive mladih. 
 • Deliti dosedanje dobre prakse iz managementa (predvsem razvoja oz. prehoda iz idejne zasnove v kakovostne projekte in njihovo implementacijo) v okviru različnih EU programih, predvsem E+, in širše. 

Aktivnosti projekta so: 

 • izvesti 3-dnevno mreženje s partnerji iz različnih sektorjev iz programskih in partnerskih držav (3 dni mreženja, 2 dni potovanja). Načrtovano v maju 2022. 
 • spoznavanje in povezovanje med partnerji iz različnih sektorjev s poudarkom na izboljšanju prehoda med idejnimi zasnovami v kakovostno projektno prijavo in implementacijo le-teh (izvedba spoznavnih aktivnosti in delavnice na temo projektnega managementa). 
 • priprava 5 novih skupnih projektnih idej za razpisne roke v 2022 (KA 2). 

Rezultati projekta so: 

 • izdanih 17 Youthpass potrdil, 
 • 5 novih skupnih projektnih idej za razpisne roke v 2022, 
 • poročilo o mreženju.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.