KREATIVNI PREBOJ TRBOVELJ

KREATIVNI PREBOJ TRBOVELJ

Trbovlje so znane kot del rdečih, uporniških revirjev. Tu je bilo življenje vedno zahtevno, kar pa je med ljudmi spodbudilo,da so se med seboj povezovali in si pomagali, razvil se je t.i. “kameratšaft”. Povezovanje med ljudmi pa je številčno potekalo tudi v različnih društvih, vzpostavljeno je bilo medgeneracijsko sodelovanje ter prenos znanja, kulturno udejstvovanje je bilo živo. V zadnjih letih pa opažamo, da kulturna in druga društva ugašajo in da se prostor neodvisnega delovanja zmanjšuje. Predvsem ta vidik izpostavljajo mladi, ki delujejo v okviru Mladinskega gledališča Svobode Trbovlje (MGST), ki so ena izmed redkih aktivnih društev z večjim številom mladega članstva. Tudi v njihovem kulturnem hramu so v zadnjem obdobju zamrle nekatere sekcije, ki so prej delovale (predvsem različni pevski zbori). Mladi so izpostavili tudi glavno potrebo MGST po ohranitvi stavbe doma Svobode v lastništvu in upravljanju društev, ki v njej delujejo. To potrebo smo pri naslavljanju potencialnih partnerjev preverili tudi z njimi in vsi so ugotavljali, da v Trbovljah ni kreativnega prostora, kjer bi lahko dnevno delali in soustvarjali različne aktivnosti, zato s projektom naslavljamo to temo. 

Ker imamo priložnost, si želimo vzpostaviti skupnostni prostor za kreativno ustvarjanje, kjer bodo mladi lahko s pomočjo različnih mentorjev razvijali kreativno prebojne ideje, ki bodo povezale različne sektorje, iz katerih prihajajo tudi partnerske organizacije. Le-te smo vzpostavile sodelovanje ravno iz razloga podpore mladih, medsebojnega sodelovanja v skupnem kreativnem prostoru, prepleta različnih sektorjev ter nenazadnje lastnega razvoja. 

Načrtujemo, da bo ta kreativni prostor povezal različne zvrsti kulture (glasbo, gledališčem, slikarstvo, literaturo itd.) s podjetništvom, okoljevarstom, medgeneracijskim sodelovanjem, športom, novomedijskimi vsebinami itd. V okviru tega projekta pa se bodo mladi srečali tudi z lokalnimi deležniki na področju kulture in z odločevalci ter jim predstavili njihove vidike kreativnega razvoja mesta.

NAMEN PROJEKTA: 

Spodbuditi kreativni preboj sodelujočih sektorjev in mladih v lokalnem okolju.

CILJI:

  1. V evropskem letu mladih postaviti izzive mladih na agendo v lokalnem okolju.
  2. Vzpostavitev skupnostnega prostora za neodvisni kreativni preporod lokalnega okolja.
  3. Opolnomočiti mlade za kreativni preboj.

V projektu sodelujemo štirje partnerji, poleg Aspire, še Kulturno društvo Svoboda Trbovlje, Zavod Peglezen in društvo Trbovlje novomedijsko mesto. 

Projekt traja 10 mesecev in je financiran s stranu EU programa Erasmus+. Preko projekta bomo vzpostavili skupnostni prostor s kreativnim prebojem in povezovanjem med različnimi sektorji.

Ključne aktivnosti projekta so študijski obisk v Pini v Kopru, kreativni posvet s ključnimi deležniki, različne delavnice za kreativni preboj, hekatlon za povezavo različnih idej v skupno produkcijo, zaključni dvodnevni festival v domu Svobode.

Ciljna skupina so mladi od 13 do 30 let v Trbovljah, ki želijo biti ustvarjalni na različnih področjih. 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.