Mednarodni trening Kinetic youth - move to grow

Mednarodni trening Kinetic youth - move to grow

Projekt Kinetic youth – move to grow je usposabljanje za mladinske delavce, ki ga posvečamo razvoju in krepitvi kinestetične inteligence. Današnji človek je sposoben marsi česa, sestaviti najgloblje abstraktne ideje in oblikovati najbolj nenavadne izume, vendar je to samo zato, ker imamo pred vsem drugim telo – Augusto Boal ustanovitelj gledališča zatiranih nas spomni, da predno imamo ime, naselimo telo! Telo je naše glavno orodje, naš mehanizem, naš učenec in učitelj. Naše telo potrebuje gibanje, da ohranjamo zdravje in vitalnost. Ampak ali je gib lahko tudi nekaj več? Ali je gib lahko bolj ozaveščen, kot na primer gibanje ki nastane skozi ples. Ali se lahko učimo skozi gib? S projektom bomo združili moč plesa in mladinskega dela, ter se izpopolniti v metodologiji za delo z mladimi skozi ples in gib, ki bo pripomogla k razvoju kinestetične inteligence ter posledično k podpiranju kritičnega razmišljanja pri mladih.
Usposobljeni mladinski delavci bodo ustvarjali pogoje za aktivno udeležbo mladih v učnih procesih kjer bodo z uporabo metod plesa in giba podpirali mlade pri razvoju njihove kreativnosti in kritičnega mišljenja.


Cilji:
● Usposobiti 27 mladinskih delavcev in voditeljev z metodologijo plesa in giba kot orodja za učenje, ki lahko učinkoviteje spodbuja in razvija kinestetično inteligenco ter prispeva k razvoju kreativnosti in kritičnega razmišljanja pri mladih.
● Vzpostaviti temelje za razvoj partnerstev in novih skupnih projektov na področju učenja skozi ples in gib, v okviru organizacij partneric v projektu.
● Povečati zavedanje javnosti o pomenu razvoja kinestetične inteligence pri mladih skozi ples in gib, ki ga ima na razvoj kreativnosti in kritičnega razmišljanja.


Rezultati:
● Izdelan učni načrt treninga.
● Izdelano poročilo treninga.
● Rezultati analize stanja delovanja partnerjev na področju plesa in giba.
● Prenos dobrih praks med organizacijami.

Projekt zelo dobro odgovarja na smernice mobilnosti za mladinske delavce, saj omogoča mladinskim delavcem razvoj in krepitev kompetenc za izvajanje svoje vloge v mladinskem delu. Mladinski delavci, ki se bodo udeležili usposabljanja bodo lahko širili pridobljeno znanje med sodelavci ter razvijali kakovost dela celotne organizacije. Projekt temelji na dejanskih potrebah vseh vpletenih organizacij, kar je razvidno iz priloženega sežetka rezultatov analize stanja. Pri vprašanju na kakšen način uporabljajo ples in gib pri delu z mladimi, je večina partnerjev odgovorila, da je metoda najuporabnejša pri spoznavnih aktivnosti in grajenju skupine. Partnerji zelo malo uporabljajo ples ali gib kot orodje za razvoj kritičnega mišljenja. Organizacijam to predstavlja svojevrsten izziv, ki bi ga lahko nagovorili z grajenjem znanj in pridobivanjem izkušenj, tudi v okviru načrtovanega projekta. Projekt spodbuja načrtovanje in izvajanje drugačnega in bolj inovativnega načina dela z mladimi.

Učinke projekta smo razdelili na učinke na udeležence, partnerje in druge ciljne skupine in zainteresirana javnosti. Učinek na udeležence vidimo v razvoju mehkih veščin, povečanju zaposlitvenih možnosti v polju mladinskega sektorja in širše, nove metode dela z mladimi, nova znanja, izkušnje, samozavest, toleranca do vrednot drugih, sprejemanje. Učinek na partnerje vidimo skozi sklepanje novih partnerstev, razvoj novih metod dela z mladimi, povečanje aktivnega sodelovanja v programu E+, v okviru drugih akcij, opolnomočenje na področju mednarodnega mladinskega dela, razvoj novih programov, projektov in/ali aktivnosti.

V sklopu projekta “Kinetic youth-move to grow” bomo izvedli pet dnevno aktivnost usposabljanja za mladinske delavce. Usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem in mladinskim voditeljem za razvijanje kompetenc v okvirju kinetične in emocionalne inteligence. V usposabljanje bo vključeno 12 partnerjev iz Poljske, Španije, Romunije, Grčije, Češke, Litvanije, Italije, Bolgarije, Avstrije, Estonije in Madžarske. Dve organizaciji prihajata iz Grčije. Vsak partner bo prispeval dva udeleženca, torej 24 udeležencev skupaj. Vsi partnerji so aktivno sodelovali pri izražanju potreb v njihovih organizacijah za krepitev kompetenc s področja uporabe metod plesa, (kontaktne improvizacije) in giba v učnem procesu. Nekateri partnerji so že opredelili mladinske delavce, terapevte in socialne delavce znotraj njihovih organizacij, ki se bodo udeležili usposabljanja.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.