Mednarodni trening Kinetic youth - move to grow

KA227 - Partnerships for Creativity Youth+Art=Resilience

Projekt  Youth+Art=Resilience je projekt v okviru programa ERASMUS+, strateška partnerstva na področju ustvarjalnosti. Razpis je bil objavljen kot odgovor na krizo, povezano s pandemijo  COVID-19. Skozi projekt Zavod Aspira gradi most med trenutno najbolj ranljivo ciljno skupino – mladimi (posredno med mladinskim sektorjem) in sektorjem, ki daje največ navdiha za odpornost (umetnost in kultura) in ki ga je pandemija tudi dodobra načela. V tem trenutku se mladi soočajo z velikim tveganjem socialne izključenosti in so le korak stran od tega, da bi jih trenutne razmere potisnile v eno od kategorij mladih z manj priložnostmi. Nekatere kategorije so očitne, kot so ekonomske ovire, socialne in zdravstvene težave, vendar kaj se dogaja z ostalimi mladimi, ki so marginalizirani, kot so invalidi in mladi migranti? Ali se soočajo s še težjimi situacijami kot kdajkoli prej? Čeprav ne moremo naenkrat rešiti gospodarskih in zdravstvenih ovir, lahko zagotovimo hitrejše okrevanje, moč in upanje za mlade tako, da jim dajo priložnost za odpornost, damo jim glas in prepoznavnost v družbi.

Namen projekta je pomagati mladim z manj priložnosti, da najdejo odpornost in zatočišče v umetnosti.

Strateški cilj projekta je zgraditi močno dolgotrajno sodelovanje med umetniškim/kulturnim sektorjem in mladinskim sektorjem, ki s svojim delom aktivno dela in vključuje marginalizirane skupine mladih v družbi.

Posebni cilji:

PC1: Izmenjava dobrih praks dela z marginaliziranimi skupinami / mladimi z manj priložnostmi med partnerji (study visit).

PC2: Ustvariti nov okvir za nov projekt na področju povezovanja umetnosti in mladinskega dela.

PC3: Priprava razstav/predstavitev rezultatov projekta ter zagotoviti diseminacijo razstave v obeh sektorjih.Zagotavljanje potrebnega znanja o tem, kako vzpostaviti uspešen umetniški program, ki bo koristil mladim z manj priložnostmi in posledično celotni skupnosti.

PC4: Usposobiti mladinske delavce za uporabo različnih umetniških vej pri svojem delu z mladimi z manj priložnosti (usposabljanje).

PC5: Ustanovitev lokalnih “umetniških” delovnih skupin mladih z manj priložnostmi.

PC6: Izvajanje dolgoročne mešane mobilnosti za mlade z manj priložnostmi (po spletu in v živo).

Aktivnosti projekta so:

C1 – Mešana mobilnost za mlade (on-line in v živo)

C2 – Usposabljanje mladinski delavcev na področju uporabe različnih umetnosti pri delu z mladimi

C3 – Study Visit v kulturno institucijo, ki dela tudi z ranljivimi skupinami

Rezultati projekta:

  1. “Priročnik dobrih praks o krepitvi mladih skozi umetnost”
  2. Lokalne razstave/dogodki mladi z manj priložnosti
  3. Okvir za novi projekt

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.