Happiness

Happiness - simple solution for complex problems

Gre za dvoletni projekt sodelovalnega partnerstva (KA2) prijavljen v Bolgariji, Aspira pa v njem sodeluje kot partner. Namen projekta je utrditi temelje sreče in izboljšanju počutja učencev v srednjih šolah. Partnerji prihajajo iz Poljske, Portugalske, Španije, Slovaške, BiH ter seveda Slovenije in Bolgarije.  

Spodbujanje dobrega počutja v šolah se lahko včasih zdi v nasprotju z drugimi prednostnimi nalogami, kot so akademski standardi. Nerazumno visoka pričakovanja, režim nenehnega testiranja ali pretirano poudarjanje pomena akademske uspešnosti lahko dejansko spodkopavajo blaginjo učencev. Učenci potrebujejo dodatne neakademske storitve s poudarkom na sreči, da pridobijo moč in pozitivno preoblikujejo vse njihove percepcije za dobro počutje: intelektualno, čustveno, socialno, poklicno, osebno, pa tudi svojo vizijo prihodnosti.

Obvladovanje socialno-čustvenih veščin dokazano prispeva k razvoju in uporabi kognitivnih funkcij. Ima potencial, da je nepogrešljivo orodje za učitelje pri izboljšanju akademske uspešnosti svojih učencev, reševanju konfliktov in izboljšanju medsebojnega medsebojnega odnosa. Ta premik osredotočenosti na srečo bo pomemben tudi pri podpori učencev v trenutni krizi, ki jo povzroča Covid-19. Hitro se morajo prilagoditi na nenehno spreminjajoče se učne pogoje, čeprav so nanje popolnoma nepripravljeni.

Naš projekt je osredotočen na potrebe dveh ciljnih skupin: učencev, starih 13-17 let, in srednješolskih učiteljev.

Učenci potrebujejo učni načrt, osredotočen na srečo, saj jim bo omogočil, da prevzamejo nadzor nad vsemi vidiki svojega življenja. Usmerjal jih bo tudi s sredstvi za izboljšanje njihovih možnosti za uspeh v prihodnosti.

Učitelji pa potrebujejo dodatno usposabljanje in podporo za učinkovito delo v vse bolj multikulturnih učilnicah. Zaradi specifične miselnosti in pomanjkanja specifične izobrazbe na temo, se običajno osredotočajo le na akademske rezultate učencev in se premalo posvečajo njihovim socialnim in čustvenim veščinam. Vključitev usposabljanja za srečo v njihovo vsakdanje delo bo dragoceno orodje, ki bo pomagalo povečati učno uspešnost učencev, reševati konflikte in druge težave v razredu ter izboljšati njihov odnos z učenci, ki so jim zaupani.

Oprijemljivi rezultati tega projekta bodo: 

  • Vsebina usposabljanja za srečo za učence. Po zaključku usposabljanja bodo učenci povečali raven svojih socialnih in čustvenih veščin. Prav tako bodo pridobili zavestno dojemanje svoje sreče in načinov, kako jo je mogoče ohraniti, urediti in izboljšati.
  • Priročno in uporabniku prijazno gradivo za učitelje. Knjižica z dobrimi praksami in priročnik za učitelje za podporo usposabljanju in praktični uporabi pridobljenega znanja pri vsakodnevnem delu učiteljev z učenci.
  • Spletni izobraževalni sistem po meri – izobraževalni vir z t.i. bite-size učenjem za učence skupaj z digitalnimi orodji za ocenjevanje in gradivo za usposabljanje za učitelje.
  •  
Vabilo Happiness - simple solution
Program Happiness - simple solution

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.