Katarina Nučič

Katarino vidimo kot profesionalno, motivirano, etično in ambiciozno osebo. V organizaciji ima vlogo spodbujanja njenega razvoja, načrtovanja strategij ter ustvarjanja in izvajanja novih projektov. Deluje na lokalni in mednarodni ravni, sodeluje z različnimi ljudmi in izvaja aktivnosti, ki prispevajo k rasti in vplivu organizacije.

Njena strast pri delu je razvoj novih idej in podpora pri strateškem razvoju organizacij v našem okolju. Verjame v pomembnost sodelovanja in si prizadeva ustvariti okolje, kjer lahko skupaj gradimo pripadnost in se odzivamo na izzive, s katerimi se soočamo. Prav tako si prizadeva prepoznati in izkoristiti skupne priložnosti v okviru javnih razpisov ter prispevati k razvoju in napredku naše regije.

V skrajšani obliki jo lahko opišemo kot strateško vodjo in ustvarjalno soustvarjalko.

mag. Rada Drnovšek

Rada je v več kot desetletju v mladinskem sektorju prehodila pot od udeleženke do kreatorke in vodje projektov na lokalni, regijski in mednarodni ravni. 

Zanimajo jo regijsko povezovanje in razvoj, vidi širšo sliko in daje velik pomen učinkom svojega dela. Je ciljno usmerjena in stalno išče t. i. “win – win” situacije za vse sodelujoče strani. Poseben poudarek daje mreženju in povsod vidi priložnosti za rast in razvoj posameznikov ter skupnosti. 

Diploma iz politologije ter znastveni magisterij iz managementa neprofitnih organizacij ji pomagajo pri razvoju različnih projektov in aktivnosti v Aspiri. Poseben pomen imajo zanjo svoboda, iskanje ravnovesja med vsemi vlogami, ki jih ima, ter jasno načrtovanje.

Vesna Lenić Kreže

Vesna Lenić Kreže se je ekipi Aspire pridružila v tem letu. Ima bogate izkušnje na področju mladinskega dela, je odlična trenerka, mentorica in koordinatorka projektov. Vesna je od leta 2018 tudi članica bazena trenerjev nacionalne agencije Movit. 

Ima diplomo na področju umetnosti in pedagogike. Ravno zato in ker se je več let neposredno ukvarjala tudi z neformalnim učenjem v mladinskem delu, vedno išče stičišča formalnega in neformalnega učenja. Vesnin moto je, da se v vsakem človeku skriva kreativnost, ki jo je le potrebno odkriti. Njene kompetence so ustvarjalno razmišljanje, inovativni pristopi, povezovanje kulturnega in drugih sektorjev ter vodenje projektov. Vesna v ekipo Aspire prinaša bogato strokovno znanje, strast do kreativnosti in mladinskega dela.

SOUTANOVITELJ IN DIREKTOR ZAVODA ASPIRA

Saša Ledinek

info@aspira.si

SOUSTANOVITELJ ZAVODA ASPIRA

Benjamin Kreže

info@aspira.si