Digital Storytelling for Youth Mental Health

Digital Storytelling for Youth Mental Health

DYME je dvoletni projekt sodelovalnega partnerstva (KA2) prijavljen na Madžarskem, Aspira pa v njem sodeluje kot partner. Namen projekta dvig zavedanja in opolnomočenje mladih za lažje spopadanje z izzivi in vplivi na mentalno počutje s pomočjo uporabe t. i. digitalnega storytellinga (digitalnega pripovedovanja zgodb). Partnerji prihajajo iz Portugalske, Nizozemske, Slovaške ter seveda Slovenije in Madžarske.  

Z uporabo digitalnega pripovedovanja zgodb, ki prikazuje prvoosebne zgodbe na državni in lokalni ravni, bo projekt omogočil mladim, da delijo in se učijo iz izkušenj vrstnikov. Zahvaljujoč širokemu partnerstvu strokovnjakov za mladinsko delo, digitalni marketing in kreativno industrijo bomo podprli mlade pri oblikovanju in izvajanju akcij in pobud ozaveščanja, ki jim bodo omogočile aktivno vključevanje v promocijo zdravja. Pobude socialnih omrežij, osredotočene na mlade, nam bodo pomagale okrepiti širok krog mladih za prostovoljno delo, izmenjavo znanja in širjenje ozaveščenosti. Razvili bomo t.i. bite-size e-učenje, ki bo mladim ponudil skladišče z enostavnim dostopom do informacijskega gradiva o duševnem zdravju, ki obravnava izzive in ponuja rešitve.

Cilji projekta:

 • razviti kompetence mladinskih delavcev pri uporabi digitalnega pripovedovanja zgodb kot orodja za krepitev zmogljivosti.
 • zagotoviti mladinskim delavcem izobraževalne vire, metode in orodja za opolnomočenje in vključevanje lokalnih mladih v digitalno okolje.
 • mladim omogočiti, da svoje izkušnje in občutke delijo z vrstniki.
 • omogočiti mladim dostop do informacij o duševnem zdravju; naslavljanje izzivov, s katerimi se soočajo mladi, in ponujanje rešitev, kako se soočiti z izzivi.
 • usmerjati in podpirati mlade pri oblikovanju in izvajanju kampanj za ozaveščanje z urejanjem videoposnetkov.
 • opremiti mlade z novimi ustvarjalnimi veščinami, da se jim omogoči kreativno izražanje v digitalnih okoljih, s kratkimi praktičnimi spletnimi vadnicami v različnih umetniških oblikah, kot so digitalna umetnost, digitalna glasba, oblikovanje, fotografija, orodja, ki dopolnjujejo in izboljšujejo digitalno pripovedovanje zgodb.

 

Oprijemljivi rezultati tega projekta bodo:

 • Razvoj izobraževalnega programa DYME.
 • Razvoj izobraževalnih virov DYME za mladinske delavce, ki se osredotočajo na program usposabljanja inštruktorjev za mladinske delavce, moderatorje, vzgojitelje.
 • Izobraževalni viri DYME bodo pomagali mladinskim delavcem organizirati dejavnosti z mladimi s pomočjo predlaganih metod.
 • Razvoj izobraževalnih virov DYME za mlade, ki vključujejo razvoj priročnika za mlade in razvoj bite-size za e-učenje.
 • Razvoj video vodičev (t.i. tutorial) za mladinske delavce in za mlade.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.