Mednarodni trening - BE smART!

Projekt BE smART! je usposabljanje za mladinske delavce, ki jo posvečamo razvoju in krepitvi vizualno – prostorsko oz. domišljijsko-ustvarjalno inteligenco s pomočjo 5 tehnik in metod iz umetnosti (risanja, slikanja, kolažiranja, arhitekture in kiparstva) pri mladih, s katerimi delamo oz. stopamo v stik. Človeški razum je sestavljen iz različnih inteligenc. Po H. Gardnerju so to jezikovna, matematično-logična, vizualno prostorska, glasbena, medosebna, notranje osebna, kot smisel za naravo ter eksistencialni center (https://isio.acs.si/doc/N-485-1.pdf). K. Geržan pa jih opredeli kot razumsko, socialno, čustveno, duhovno, intunuitivno, domišljijsko-ustvarjalno, telesno-gibalno, estetsko ter intuicijo ironije (95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja, 2019). S projektom želimo dvigniti zavedanje o več-inteligenčnosti ter v ospredje postaviti mlado osebo, mu prilagoditi metode in načine dela, krepiti njihove šibkejše inteligence ter podpirati razvojih njihovih močnih inteligenc.
Namen projekta je usposobiti mladinske delavce za uporabo teh metod v delu z mladimi in na ta način vplivati na njihov razvoj in posledično na razvoj družbe.

Cilji:
• Razviti holističen sistem pristopanja do mladih za krepitev vizualno – prostorsko oz. domišljijsko-ustvarjalno inteligenco preko različnih vrst umetniških metod in tehnik (risanja, slikanja, kolažiranja, arhitekture in kiparstva). Ta cilj bomo dosegli z izvedbo treninga za mladinske delavce, na katerem bo sodelovalo 27 udeležencev, ki bodo spoznali in osvojili 5 metod in tehnik uporabe umetnosti za krepitev omenjene inteligence.
• Prenesti metode in tehnike umetnosti preko neformalnega v formalno izobraževanje (za učitelje in profesorje). Ta cilj bomo dosegli z izvedbo skupne aktivnosti v okviru treninga za prenos znanja o metodah in tehnikah umetnosti, ki so uporabne tudi za formalno izobraževanje z učitelji in profesorji iz regijskega okolja.

Projekt mobilnosti za mladinske delavce – usposabljanje zelo dobro odgovarja na potrebe vseh partnerjev vpletenih v projekt ter smernice mobilnosti za mladinske delavce, saj omogoča mladinskim delavcem razvoj in krepitev kompetenc za izvajanje svoje vloge v mladinskem delu. Usposabljanje bo potekalo v obsegu 4 vsebinskih dni, 2 pa dneva sta namenjena potovanju. Usposabljanje je namenjeno mladinskim delavcem in mladinskim voditeljem, za spoznavanje in razvijanje kompetenc v okvirju vizualno prostorske oz. domišljijsko ustvarjalne inteligence.
Glavne delovne aktivnosti bodo spoznavanje in učenje umetniških metod in tehnik (risanje, slikanja, kolažiranje, arhitektura in kiparstvo) za uporabo v mladinskem delu ter metode spremljanja učnih učinkov in izvajanje samorefleksij. V usposabljanje bo vključeno 13 partnerjev iz 12 držav (Španije, Romunije, Grčije, Italije, Severne Makedonije, Turčije, Portugalske, Latvije, BiH, Slovaške, dve organizaciji iz Litve ter Slovenija). Dve organizaciji prihajata iz Litve, vendar glavnino svojih aktivnosti izvajata v različnih okoljih (Vilna, Kaunas) in z različnimi ciljnimi skupinami. Vsak partner bo prispeval dva udeleženca, torej 24 udeležencev iz tujine ter 3 iz slovenske ekipe, skupaj 27 udeležencev in trenerka.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.