Back to school

Back to school, the foundation of happiness

Gre za dvoletni projekt sodelovalnega partnerstva (KA2) prijavljen v Bolgariji, Aspira pa v njem sodeluje kot partner. Namen projekta je utrditi temelje sreče in izboljšanju počutja med otroki. Partnerji prihajajo iz Portugalske, BiH ter seveda Slovenije in Bolgarije.

Projekt odgovarja na posledice pandemije, ki je prizadela mnoge družbene skupine, med njimi predvsem otroke in mladostnike. Izkušnje iz prejšnjega obdobja so nas naučile, da učenje zahteva motivacijski dejavnik in da ima le zadovoljen in nasmejan otrok odprtost za nova znanja in krepitev svojih kompetenc. Po dolgem času spletnega poučevanja in delne uporabe žive besede menimo, da je treba najti nov način, ki bi učiteljem in staršem olajšal osrečevanje svojih otrok.

Učitelje bomo opremili z navodili in usposabljanjem za motiviranje učencev ter navodili za izbiro in izvajanje učnega načrta za srečo. Učitelji se običajno osredotočajo le na akademske sposobnosti učencev in ne posvečajo pozornosti pomembnosti njihovih socialnih in čustvenih veščin (https://bit.ly/3eC12zV). S tem sklepamo, da učitelji potrebujejo tudi dodatno izobraževanje in pridobivanje novih znanj, kako osrečiti svoje učence.

Starši učencev niso učitelji in učenci pogosto nimajo podpore staršev zaradi službenih obveznosti staršev, pa tudi zaradi nezmožnosti staršev, da bi učencem pomagali pri obvladovanju šolskega gradiva. Zato je nujno, da ta projekt podpira starše, da s pomočjo učiteljev sodelujejo pri oblikovanju kurikuluma sreče za učence.

Realizacija tovrstnega projekta bi pomembno vplivala na zdrav razvoj duševnega in telesnega zdravja učencev ter bi pomagala staršem in dijakom pri realizaciji te ideje.

Cilj tega projekta je razviti socialni in čustveni kurikulum s poudarkom na: 

  • sreči, da bi spodbudili motivacijo pri učencih in s tem usposobili učitelje in starše, kako pristopiti do učencev in ustvariti pogoje za njihovo srečo, nato pa učencem omogočiti samostojno uporabo in omogočiti napredovanje predlogov (na podlagi izkušenj).

Ta projekt bo temeljil na ciljih, kot so: 

  • zbiranje dobrih praks iz šol in izdelava knjižice z najboljšimi praksami pri socialnem in čustvenem usposabljanju na ravni EU, razvoj socialnega in čustvenega učnega načrta s poudarkom na sreči kot podlagi za motiviranje učencev.
  • razviti programe usposabljanja za učitelje s poudarkom na sreči za izboljšanje ustvarjalnosti študentov z ustvarjanjem vzdušja in razmišljanja študentov.
  • izdelava motivacijske aplikacije za avatar. Ustvarjanje spletnega lika AVATAR bo pomagalo pridobiti nova znanja z uporabo IT tehnologij na zelo preprost in učinkovit način za doseganje šoloobveznih otrok. Učenci se bodo povezali z zanimivim karakterjem, a se bodo učne vsebine prav tako radi naučili na povsem nov način.
  •  

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.