CreaDivity

2020-1-ES01-KA227-ADU-095559, CreADtivity

Glavni cilj je mlade in odrasle opremiti z orodji ter spretnostmi, potrebnimi za iskanje ustvarjalnih in inovativnih rešitev za spopadanje s socialnimi tveganji in izzivi brez primere. Zato bo temeljni cilj tega projekta, z ustvarjalnostjo opolnomočiti odrasle v stanju socialne izključenosti, ki jo je še poslabšala pandemija COVID-19. 

Projekt, v katerem sodeluje 5 partnerjev iz Španije, Slovenije, Grčije, Italije in Finske se je začel 1. 5. 2021 in bo trajal do 31. 12.2022.

  1. Lokalne razstave/dogodki mladi z manj priložnosti
  2. Okvir za novi projekt

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.